Ga naar inhoud
Afzetbak.nl weekend korting, levering door heel Nederland! 🇳🇱

Afvoer zand/grond afval

Geplaatst op woensdag 14 augustus 2019 door Maurice Hagen

Wij zijn genoodzaakt tussentijds de acceptatieregels van zand/grond containers aan te passen. Dit alles in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, welk besluit de Tweede Kamer 8 juli j.l. met directe ingang heeft genomen.


De consequenties:

Wij willen minimaal 1 week voor plaatsing van de container voor zand/grond de locatie en adres weten waar de container geplaatst gaat worden, zodat we kunnen laten controleren op de bodemkwaliteitskaart  en het Bodemloket en dat er zodoende meer zekerheid wordt verkregen inzake de milieu hygiënische kwaliteit van de af te voeren grond van bepaalde locaties.

Wij zijn genoodzaakt u, als klant/opdrachtgever, met de onderzoekskosten van € 75,- excl. btw te belasten. Indien dit onderzoek achteraf dient te worden uitgevoerd, zal dit met eenzelfde bedrag worden vermenigvuldigd met de meerkosten (containerhuur, opslaglocatie, administratie, extra onderzoek, stortkosten etc.).

Voornoemde geldt voor partijen tot 25 m³. Boven de 25 m³ gelden aanvullende regels, welke worden behandeld in separate aanvraag van de opdrachtgever.

Afvoer kan alleen nog geschieden met een 6 m³ container (maximaal 20 cm. boven de stalen rand). De kleinere en grotere containers worden hiervoor niet meer ingezet.


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mededeling, kunt u zich per telefoon, WhatsApp of mail tot ons wenden.


Team Afzetbak.nl

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl