Ga naar inhoud
🎉 2023 opgeruimd starten, met een container van Afzetbak.nl!

Herroepingsrecht

Bij onze container huur en diensten:

Indien u binnen 24 uur bij plaatsing van de container(s) gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dat kan mits de container volledig leeg is en binnen 24 uur na levering. De extra kosten voor het ophalen worden expliciet in rekening gebracht conform de marktprijs en deze ophaalkosten worden van het teruggestorte aankoopbedrag in mindering gebracht. De betaling geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.