Een voorbeeld van duurzaam recyclen

Verouderde turbinebladen van windmolens zijn na jaren gebruikt te zijn aan vervanging toe. Het recyclen hiervan is erg lastig. De turbinebladen van windmolens bestaan uit eenc...

Verder lezen

Nieuwe tarieven afvalinzameling 2019

Het kabinet kondigde in de miljoenennota op Prinsjesdag al aan, dat de klimaatdoelstellingen, waartoe onze regering zich verplicht heeft om in 2020 de CO2 uitstoot te reducere...

Verder lezen