Ga naar inhoud
Klaar voor een frisse start dit voorjaar? Ruim op met een container van Afzetbak.nl!

Zwerfafval oftewel zwerfie, een groot probleem!

Geplaatst op maandag 15 juli 2019 door Maurice Hagen

Afval wat op plaatsen rondslingert waar het niet thuishoort, wordt zwerfafval of zwerfie genoemd. Het wordt door mensen bewust of onbewust achtergelaten. Op straten, in bermen, de natuur, bossen, strand en natuurparken. Een nog groter probleem vormt het afval in zee. Het zwerfafvalprobleem wordt allengs maar groter en groter. Zeker het blikjes en plastic blikjes afval. Het is in de natuur totaal niet afbreekbaar en de dieren krijgen dit afval bij het eten in hun maag en darmen en dat brengt veel, zo niet heel veel leed en problemen met zich mee. Daarom zijn er diverse initiatieven door mensen, organisaties en overheden ondernomen om dit probleem niet tot een grotere catastrofe te laten komen. Denk hierbij aan Boyan Slat met z’n Ocean Cleanup een uitvinding van deze Nederlander om de oceanen vrij te maken van die enorme hoeveelheid plastic. Op de site www.nederlandschoon.nl vindt u veel informatie over het voorkomen en verwijderen van zwerfafval.


Bij Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl kunt u afval- en rolcontainers huren om dit zwerfafval op een milieuvriendelijke manier te laten afvoeren. Zo helpt u om dit probleem dicht bij huis niet groter te laten worden. Nog beter is om de mensen ervan te overtuigen, dat zwerfafval niet nodig is. Hoe? Om afval op te ruimen op de juiste manier en niet te laten rondslingeren. Een kwestie van mentaliteitsverandering.

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Artikel is geschreven door Maurice Hagen. Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl, met 23 jaar werkervaring in de recycling/milieusector.