Ga naar inhoud
Afzetbak.nl weekend korting, levering door heel Nederland! 🇳🇱

Wat zijn de risico’s voor het verwijderen van asbest?

Geplaatst op dinsdag 05 maart 2019 door Maurice Hagen

Jarenlang is aangenomen, dat werken met asbest heel schadelijk zou zijn. Zelfs wonen en werken in een pand zou schadelijk zijn. Uit onderzoek van onder meer TNO, Crisislab (trainings- en onderzoeksinstituut) en de Radboud Universiteit blijkt dat asbest minder schadelijk is dan eerder werd aangenomen. Uit dit onderzoek, welk op 5 maart 2019 gepubliceerd is, is ook gebleken, dat de beschermingsmaatregelen, welke jarenlang noodzakelijk waren, niet meer zo streng gehandhaafd behoeft te worden.Er werd vanuit gegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zouden zijn. Volgens de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes staan de wettelijke normen, ingewikkelde werkwijzen en de extreme kosten, welke hiermee gepaard gingen, niet in verhouding tot het werkelijke risico, aldus deze branche organisatie.

De regels van asbestverwijdering en asbestafvoer wordt besproken in de Tweede Kamer (woensdag 6 maart 2019) en zal zo nodig worden versoepeld en aangepast. Uiteraard geldt voor de saneerders, die veel met asbest werken, zij wel de nodige bescherming in acht moeten nemen. Zij lopen een verhoogd risico aan blootstelling van asbest. In deze situatie is het van belang, dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen.


Het neemt niet weg, dat er met asbest voorzichtig omgesprongen moet worden.

Asbest wordt voor alsnog door specialistische bedrijven ingenomen en verwerkt.

Indien u informatie wenst omtrent asbestverwijdering en asbestafvoer, kunt u bij onze medewerkers informeren. Wij, van Afzetbak.nl, hebben contacten in het hele land om asbest op een adequate wijze te laten verwijderen en af te voeren.

 

Wij ontzorgen u van uw “asbest” zorg

 

Het team van Afzetbak.nl 

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl