Ga naar inhoud
Afzetbak.nl weekend korting, levering door heel Nederland! 🇳🇱

Grond met grind afvoeren

Je werkt liever in de tuin of op de bouwwerf dan steeds op en neer te rijden met een aanhanger. Grond met stenen afvoeren kan veel kostbare tijd in beslag nemen. Bespaar tijd en moeite; huur een container die je tijdens de werkzaamheden kunt gebruiken. Eerst maak je een planning van het project inclusief een schatting van het volume aan materiaal dat je wilt afvoeren. Vervolgens kijk je op afzetbak.nl welke container geschikt is. Let daarbij op de materialen die je mag afvoeren en de inhoud van de container. Grond met wortels afvoeren is bijvoorbeeld niet hetzelfde als grond met kiezels afvoeren. Het is mogelijk om vervuilde grond op te laten halen maar dan betaal je wel meer voor de scheiding van materialen.

Grond container bestellen

Grind met zand afvoeren

Maak jouw keuze, plan de werkzaamheden in en afzetbak.nl zorgt dat de container voor je klaar staat op de juiste datum en locatie. Als de werkzaamheden afgerond zijn dan wordt de container opgehaald voor verdere verwerking van het afval. Je kunt zelf direct verder met het karwei en je verliest dus geen kostbare tijd.

Schone grond afvoeren

Grond met stenen afvoeren

Welke maat container heb je nodig? Bij een container huren kun je kiezen uit diverse maten. Op afzetbak.nl zie je na de selectie van het type materiaal welke maten er beschikbaar zijn. Wil je grond met grind afvoeren? Als je kunt inschatten wat het volume ongeveer zal zijn dan kun je hiervoor het juiste formaat container huren. Onder een kleine afvalcontainer verstaan we een inhoud van 3 kubieke meter. Dat komt ongeveer overeen met 36 kruiwagens van 85 liter. De meest populaire optie voor grond en grind afvoeren is een maatje groter met 6 kubieke meter. Daar past ongeveer 72 kruiwagens aan materiaal in.

Grind en stenen dat op het strand ligt

Grond en grind afvoeren

De containers gaan tot tientallen kubieke meters inhoud, de prijs per kruiwagen daalt naarmate het volume stijgt. Wil je grond met stenen afvoeren en heb je moeite hebt met inschatten van de hoeveelheid materiaal? Neem dan gerust contact op met het support team van afzetbak.nl voor meer informatie.

Grond met grind afvoeren

Zand is niet hetzelfde als gras en ook weer anders dan kiezelstenen. Het kan erg lastig zijn om materialen van elkaar te scheiden op het oog. Daarnaast zijn er wettelijk gezien ook nog een aantal regels om rekening mee te houden. Bij vervuilde grond afvoeren met een container biedt het voordeel om afval zoveel mogelijk te scheiden en ‘schoon’ aan te leveren. Er is achteraf dan minder tijd vereist om afvalstromen te scheiden waarmee je de kosten kunt reduceren. Aan de andere kant is het niet altijd eenvoudig om stenen te scheiden van zand. Als het niet mogelijk is om afval vooraf te scheiden, of als je niet voldoende op de hoogte bent van de regels, dan denken we graag mee over de meest efficiënte oplossing.

Vervuilde grond afvoeren container

Als je grind wilt afvoeren als schoon puin dan moet het materiaal ook echt zuiver zijn. Grind met zand afvoeren betekent dat er andere afzetbak nodig is. Dit geldt ook voor grind op het dak. Op het eerste gezicht lijkt dit materiaal wellicht schoon, door vervuiling met bitumen van de dakbedekking wordt het niet langer als schoon aangemerkt. De regelgeving omtrent afvalscheiding en verwerking is streng. Als achteraf blijkt dat je de verkeerde container hebt besteld neem dan direct contact op met de helpdesk van afzetbak.nl. Dan zorgen we voor een oplossing. Houd er rekening mee dat verwerking van schone materialen goedkoper uitvalt dan bij projecten waarbij afvalscheiding nodig blijkt te zijn.

Grind verplaatsen op een locatie van Afzetbak.nl

Grond en stenen afvoeren

Bij vervuilde grond afvoeren in een container is het van belang om te weten wat ‘vervuild’ betekent. Het zand mag niet vervuild zijn met schadelijke stoffen. Met name op locaties in de buurt van benzine stations of andere plekken waar bodemvervuiling voorkomt kunnen er restricties bestaan bij grond met grind afvoeren. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld zand met grind, stenen, plantenwortels of boomstronken af te voeren voor verdere verwerking. Dit wordt ‘vervuilde grond’ genoemd.

Grond met kiezels afvoeren

Bij containers voor tuinafval zijn er specifieke hoeveelheden aan verschillende materialen die de aarde mag bevatten. Als de samenstelling van de aarde niet direct duidelijk te onderscheiden valt dan zal er eerst een bodemonderzoek moeten plaatsvinden. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan bij grond en stenen afvoeren.

Afvoeren grond en stenen

Is er sprake van asbest, zware metalen of andere vervuiling met verhoogd risico? Bij afvoeren van grond en stenen kun je te maken krijgen met PFAS. Dit is de afkorting voor Poly- en Perfluoralkylstoffen, dit staat voor chemische stoffen die kunstmatig geproduceerd zijn. GenX, PFOA en PFOS zijn hier voorbeelden van. Wat dit inhoudt zal niet voor iedereen direct duidelijk zijn maar je kunt ze aantreffen in zaken als smeermiddelen, kleding, verpakkingen, cosmetica of in blusschuim. Met andere woorden; in een flink aantal alledaagse zaken. In vervuilde grond kunnen deze stoffen aanwezig zijn, bij grond met grind afvoeren kan dit een probleem vormen. Hoewel deze stoffen niet direct gevaarlijk voor de gezondheid hoeven te zijn zoals met asbest het geval is, zijn er voorzorgsmaatregelen vanuit de overheid om verspreiding of verplaatsing hiervan te beperken.

Grind dat vervuild is met grond of zand

Grond met wortels afvoeren

Je wilt graag grond met wortels afvoeren maar het blijkt dat er veel grind aanwezig is. Kun je alles in de container gooien en afwachten wat het resultaat is. Je kunt in dit geval beter contact opnemen met onze medewerkers, dan bekijken we samen wat de beste oplossing is. Bij afzetbak.nl zijn we transparant in onze prijzen en duidelijk in onze dienstverlening. Het komt echter wel voor dat projecten anders uit blijken te vallen, daar vinden we zeker een oplossing voor.

Grond grind afvoeren

Wellicht wil je grond met kiezels afvoeren maar er zitten plantenresten tussen of juist andersom. Misschien ben je achteraf toch niet in staat om de materialen zelf te scheiden. In dat geval is het mogelijk dat wij dergelijke diensten voor de klant verzorgen. Houd er in dat geval rekening mee dat er nacalculatie zal plaatsvinden. Ook hier zijn we uiteraard altijd duidelijk en transparant over.

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Artikel is geschreven door Maurice Hagen. Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl, met 23 jaar werkervaring in de recycling/milieusector.