Ga naar inhoud
Klaar voor een frisse start dit voorjaar? Ruim op met een container van Afzetbak.nl!

Prijswijzigingen 2020

Geplaatst op zondag 29 december 2019 door Maurice Hagen

Wij zijn genoodzaakt de tarieven per 2020 voor de afzetcontainers te verhogen.


Deze week hebben wij van onze afvalverwerkers bericht gekregen over deze wijzigingen.


Er zijn diverse redenen, dat wij deze wijzigingen moeten doorvoeren t.w.:

  • de verbrandingskosten van afval. De aangeboden volumes nemen nog altijd toe en werken daardoor kostenverhogend.
  • restafval van bouw- en sloopafval. De belasting op het verbranden en storten van bouw- en sloopafval wordt geïndexeerd voor 2020.
  • de houtmarkt is totaal verzadigd. Subsidies op bio-energiecentrales zijn komen te vervallen en door een keverplaag, met grote houtkap tot gevolg, in Europa is de vraag naar hout afgenomen.
  • de markt van papier en karton staat enorm onder druk, waardoor de opbrengsten sterk zijn gedaald. Herstel wordt op kort termijn zeker niet verwacht.
  • volumineus isolatiemateriaal van grote partijen kent door de samenstelling beperkte afzetmogelijkheden. Het is brandgevaarlijk en heeft een te hoog calorische waarde voor thermische verwerking. 
  • PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen, die worden aangetroffen in grond.Verwerking hiervan is problematisch en werken bijzonder kostenverhogend.
  • de verhoogde transport- en loonkosten en verzekeringspremies (denk aan o.a.brandverzekering) voor 2020. Speciale installaties om branden te voorkomen.


Desalniettemin wensen wij u een fantastisch 2020 toe en gaan wij uw afval, zoals u van ons gewend bent, op de meest milieubewuste manier verwerken.

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Artikel is geschreven door Maurice Hagen. Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl, met 23 jaar werkervaring in de recycling/milieusector.